Skip Ribbon Commands Skip to main content
Kết nối
Vô Chợ Lớn ghé phố bán đậu phộng 6
Dân bán đậu phộng đa phần không phải là người thành phố, họ từ miệt Trảng Bàng hoặc Đức Hòa - Đức Huệ và bằng đủ mọi phương tiện.
Vô Chợ Lớn ghé phố bán đậu phộng 7
Vô Chợ Lớn ghé phố bán đậu phộng
Từ xưa ai cũng biết câu, buôn có bạn, bán có phường. Ở đất Sài Gòn lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy hàng trăm phố mua bán những loại hàng hóa giống nhau. Nhưng riêng về món ăn, dám cá nếu nói Sài Gòn có cả một phố...