Skip Ribbon Commands Skip to main content
Kết nối
Lên xe đò ký ức ngược thời gian với cà phê Tây Sài Gòn
Nếu các bạn hỏi, liệu các quán cà phê Tây hôm nay phục vụ cà phê đúng gu cà phê thế kỷ trước không thì khó ai có thể trả lời được.
Khai sàn “Chợ Bia” dưới lòng đất đầu tiên tại Việt Nam 14
Beer Market Underground (BMU) – beer pub dưới hầm theo kiểu beer market (Bia sàn) đầu tiên tại Việt Nam, điểm đến độc lạ tại Sài Gòn đã được ‘khai sàn’ sau một thời gian gây xôn xao, đã chính thức mở ra một định mức mới, một khái niệm mới về phong cách uống bia cực chất.
Khai sàn “Chợ Bia” dưới lòng đất đầu tiên tại Việt Nam 14
Beer Market Underground (BMU) – beer pub dưới hầm theo kiểu beer market (Bia sàn) đầu tiên tại Việt Nam, điểm đến độc lạ tại Sài Gòn đã được ‘khai sàn’ sau một thời gian gây xôn xao, đã chính thức mở ra một định mức mới, một khái niệm mới về phong cách uống bia cực chất.
Khai sàn “Chợ Bia” dưới lòng đất đầu tiên tại Việt Nam 14
Beer Market Underground (BMU) – beer pub dưới hầm theo kiểu beer market (Bia sàn) đầu tiên tại Việt Nam, điểm đến độc lạ tại Sài Gòn đã được ‘khai sàn’ sau một thời gian gây xôn xao, đã chính thức mở ra một định mức mới, một khái niệm mới về phong cách uống bia cực chất.